Dlaczego opłaca się inwestować w fotowoltaikę

fotowoltaika radom panele

Najbardziej z proekologicznych sposobów pozyskiwania energii jest uzyskanie energii pochodzącej wprost ze Słońca. Przeniesienie energii promieni słonecznych na energię elektryczną prądu stałego, a następnie na energię prądu zmiennego przydatnego do zasilania urządzeń grzewczych i użytkowych w domu jednorodzinnym pozwala zadbać o własną przyszłość, ale i o przyszłość swoich dzieci i wnuków. Tę w zdrowym i silnym środowisku. Wolnym od nadmiernego zanieczyszczenia, bezpiecznym od efektu cieplarnianego. Produkującym tlen z niewyciętych i nieprzerobionych na paliwo lasów i lasów deszczowych.

Inwestycja w fotowoltaikę

Opłaca się inwestować w fotowoltaikę, gdy proekologiczne rozwiązania przemawiają nam do rozsądku i sumienia. Także z czysto ekonomicznych względów, które po zwrocie kosztów instalacji po około 7 latach pozwalają korzystać z darmowego prądu elektrycznego przez kolejne prawie 2 dekady. 25 lat to okres prawidłowego, bezstratnego i bezawaryjnego, przewidywanego działania paneli słonecznych zamontowanych na naszej działce i dachu. Instalacji, która wymaga minimum ingerencji ludzkiej, po to, by wciąż produkować dla nas czystą energię.

Ocieplenie domu czy zagrzanie wody może już odbywać się bezkosztowo, gdy tylko postawimy kropkę nad “i” i zdecydujemy się na instalacje fotowoltaiczna, która przyniesie naszemu gospodarstwu domowemu ogromne oszczędności. Tym większe im więcej paneli zamontujemy, im więcej prądu zużywamy w naszym gospodarstwie. Nadwyżka produkowana latem bez przeszkód może zostać odzyskana z sieci w zimie, kiedy dni są krótkie, gdy nasza produkcja energii spada.

Aż 80 procent to suma możliwa do spieniężenia. 80 procent energii, którą w ostatecznym, rocznym rozrachunku wysłaliśmy do sieci energetycznej. A może wyjdziemy na zero? Czy to nie jest opłacalne mieć prąd w domu za darmo? Szczególnie gdy ceny energii idą w górę, gdy nie możemy spodziewać się ich obniżki w bliskiej i dalekiej przyszłości. Gdy doskonale zdajemy sobie sprawę, że inflacja i koszty wciąż i wciąż w dłuższych okresach powodują nieubłagany wzrost cen.

Jest wiele powodów, dla których warto i opłaca się inwestować w energię słoneczną. Fotowoltaika w przeliczeniu na lata jest zdecydowanie i poważnie zyskowną inwestycją. Inwestycją, która opłaca się i nam, i naszym potomkom, i całemu środowisku naturalnemu. Tym bardziej że krajowe i unijne dotacje są w stanie pokryć część kosztów poniesionych na zakup i montaż takiego systemu produkcji energii elektrycznej.

Instalacje fotowoltaiczne są jednym z filarów Polityki Energetycznej Polski. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, uniezależnienie się od wzrostów cen energii elektrycznej, możliwość otrzymania dofinansowania – to tylko niektóre z zalet sprawiających, że dynamika mocy zainstalowanej fotowoltaiki rośnie z każdym rokiem. Decydując się na wsparcie pozyskiwania prądu z zielonych technologii warto wiedzieć z czego składa się instalacja fotowoltaiczna i jak działa.

Komponenty instalacji fotowoltaicznej

Do właściwego działania fotowoltaiki nie wystarczą panele słoneczne. Kompletny zestaw fotowoltaiki składa się z wielu komponentów, do których możemy zaliczyć:

falownik
  • panele słoneczne,
  • inwerter,
  • optymalizatory,
  • zabezpieczenia AC/DC,
  • konstrukcja wsporcza,
  • okablowanie.

Podstawowym elementem są panele słoneczne, które mogą być montowane na dachach lub na gruncie. Do ich bezpiecznego zamocowania służą odpowiednie systemy montażowe, nazywane konstrukcjami wsporczymi. Sercem układu fotowoltaicznego jest inwerter, inaczej nazywany falownikiem, przekształcający prąd stały w prąd zmienny. Bardzo ważną częścią każdej instalacji jest okablowanie i zabezpieczenia. To one chronią zestaw przed wyładowaniami elektrycznymi i przepięciami. Do instalacji fotowoltaicznej można dołączyć także optymalizatory, które są szczególnie pożądane wszędzie tam, gdzie dochodzi do zacienienie części modułów.

Zasada działania instalacji fotowoltaicznej

Fotowoltaika wykorzystuje niewyczerpane źródło energii, jakim są promienie słoneczne. Trafiają one do paneli słonecznych, gdzie następuje konwersja promieniowania na prąd stały. Ten z kolei jest przetworzony na prąd zmienny w inwerterach, skąd w pierwszej kolejności transportowany jest do budynku i zasila pracujące w nim urządzenia. W przypadku, gdy moc produkowana przez inwerter jest wyższa od autokonsumpcji, nadmiar energii oddawany jest do sieci lub magazynowany w specjalnych akumulatorach. W ten sposób nadwyżki energii z dni słonecznych, mogą być wykorzystane w innym terminie.